Metrostation "Kievskaja", Bolshaya Dorogomislovskaja Straße, 7/2, tel. +7 915 009-99-00


Hotels Moskaus auf den Jandeks-karten